Đơn vị dịch vụ KHCN

Trung tâm Thông tin - Truyền thông Vì Môi trường phát triển

Trung tâm Thông tin - Truyền thông Vì Môi trường phát triển

Trung tâm được thành lập vào những ngày mùa thu tháng 10 đúng vào dịp kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trung tâm Thông tin truyền thông Vì môi trường phát triển có nhiệm vụ thực hiện các chương trình tuyên truyền thông tin của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội trong sự nghiệp phát triển Khoa học Kỹ thuật phục vụ cuộc sống trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường.