Hội thành viên

VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP HỘI

VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP HỘI

Văn phòng Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 99 QĐ-TC/KHKT ngày 18/1/1991 của thường trực Hội. Văn phòng Liên hiệp Hội có nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động, triển khai mọi chủ trương, nghị quyết và công tác của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban thường trực Hội tới các Hội thành viên. Hiện nay đồng chí Trần Đình Trí giữ chức vụ Chánh văn phòng Liên hiệp Hội, đồng chí Đặng Phương Lan làm phó Chánh văn phòng.

HỘI NUÔI ONG HÀ NỘI

HỘI NUÔI ONG HÀ NỘI

Hội được thành lập theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, số 825/QĐ-TCCQ ngày 13 tháng 3 năm 1985 và số 1825/QĐ-TCCQ ngày 11 tháng 6 năm 1985.

HỘI LÀM VƯỜN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI LÀM VƯỜN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hội Làm vườn Hà Nội được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1985. Năm 2009 sát nhập với Hội Làm vườn Hà Tây và Hội Làm vườn Huyện Mê Linh thành Hội Làm vườn Hà Nội theo Quyết định số 757/QĐ – TC ngày 13/2/2009. Cơ cấu tổ chức hội gồm có: Ông Đỗ Thanh Quang Chủ tịch, ông Đào Duy Tâm phó CT, bà Vũ Thúy Lan phó CT.

HỘI KHKT TRƯỜNG ĐHNN I HÀ NỘI

HỘI KHKT TRƯỜNG ĐHNN I HÀ NỘI

Được thành lập năm 1989 theo Quyết định của Liên hiệp hội Hà Nội
Địa chỉ: Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

[ Trang sau ]