Tin Liên hiệp hội

LHH giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND TP khóa XVI và Quốc hội khóa XIV

Ngày 09/3/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng giới thiệu đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI và đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. GS.TS Vũ Hoan - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHH chủ trì Hội nghị.

Theo công văn hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phân bố cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và thành phần ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 dành cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, LHH đã tổ chức hiệp thương và giới thiệu được 07 trí thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và 02 trí thức ứng cử đại biểu Quốc hội. 


GS.TS Vũ Hoan - Chủ tịch LHH chủ trì Hội nghị
 
02 trí thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV:
  1. PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII,  Phó Chủ tịch LHH Hà Nội, Chủ tịch Hội Hóa học, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội
  2.  TS.Trần Danh Lợi - Ủy viên đoàn Chủ tịch LHH Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHH Hà Nội, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu phát triển đô thi Hà Nội.
07 trí thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI:
  1. Bác sĩ Bùi Thị Hiệp - Phó Chủ tịch TT, Tổng thư ký Hội Y học Hà Nội
  2. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Đại học Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội.
  3. TS.Trần Danh Lợi - Ủy viên đoàn Chủ tịch LHH Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHH Hà Nội, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu phát triển đô thi Hà Nội.
  4. Thạc sĩ, Kiến trúc sư Lã Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc HKTS Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
  5. Thạc sĩ Kinh tế Bùi Đại Phong - Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Giống gia súc
  6. Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội
  7. TS.Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội
Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng ý thống nhất giới thiệu 02 trí thức ứng cử đại biểu Quốc hội và 07 trí thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Hình ảnh ghi nhận: 
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Thủy Phạm

Tin cùng chuyên mục