Văn hóa xã hội

Tạo đột phá trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Năm 2016 được xác định là năm mà lĩnh vực văn hóa - xã hội sẽ phải tạo ra bước đột phá để phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Nhân dịp đầu năm mới 2016, Báo Đồng Nai đã ghi lại ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành trên lĩnh vực văn hóa - xã hội về một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện trong năm.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 là đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa ngành y tế, phát triển tuyến y tế chuyên sâu và y tế phổ cập, xây dựng ngành y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Do đó, giải pháp trọng tâm của ngành trong năm 2016 là tập trung  nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đây là điều kiện quyết định cho sự tồn tại và phát triển của từng đơn vị trong thời gian tới.

Theo đó, trong năm 2016, toàn ngành sẽ phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản và rõ nét về phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Đặc biệt, ngành sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải tiến và rút ngắn quy trình khám chữa bệnh; kiên quyết xử lý, điều chuyển công tác, kể cả đưa vào diện tinh giản biên chế, cắt hợp đồng đối với cán bộ, nhân viên y tế có biểu hiện sai phạm. Song song đó, ngành y tế đẩy mạnh hợp tác chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh qua việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816, đề án bệnh viện vệ tinh và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.
 

Các bác sĩ Trung tâm tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Thống Nhất thực hiện một ca tim mạch can thiệp.

Trong năm 2016, ngành sẽ chú trọng hợp tác quốc tế để phát triển các trung tâm y tế kỹ thuật cao, đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Đồng Nai. Đồng thời, ngành y tế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm tạo thuận lợi cho quá trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn để chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện hơn.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng: Kéo giảm khoảng cách về hưởng thụ văn hóa

Bước sang năm 2016, nhiệm vụ lớn nhất của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch là tập trung triển khai nội dung quy hoạch của ngành trên 4 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Trong đó, ngành sẽ nâng cao các hoạt động văn hóa tại cơ sở nhằm đảm bảo tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân để kéo giảm khoảng cách chênh lệch về mức độ hưởng thụ văn hóa giữa thành thị với nông thôn. Trang bị các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa trực tiếp đảm nhận công tác thể thao ở từng địa phương nhằm mục tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng.

Cũng trong năm 2016, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ phối hợp cùng một số đơn vị liên quan kết nối cùng các hãng du lịch để hình thành, tổ chức tuyến du lịch dọc quốc lộ 20, dọc theo sông Đồng Nai nhằm phát huy thế mạnh du lịch sẵn có của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cũng sẽ cùng Sở Kế hoạch - đầu tư tổ chức các đợt xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch để mời gọi đầu tư phát triển du lịch tỉnh nhà.

Đặc biệt, năm 2016 Sở Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ tiếp tục đưa việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, gắn liền với đời sống nhân dân.

Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Huỳnh Minh Hậu: Đẩy mạnh khai thác tiềm lực khoa học - công ngh

Năm 2016 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng ở 3 lĩnh vực ưu tiên, là: phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện cải cách hành chính và đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ. Trong đó, tiếp tục khẳng định 3 lĩnh vực mũi nhọn trong hoạt động, gồm: phát triển công nghệ thông tin; phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đào tạo thu hút phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là động lực chính để phát triển khoa học - công nghệ bền vững.

Trên lĩnh vực đào tạo sau đại học, chương trình sẽ tập trung đào tạo đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài và hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành ở các lĩnh vực mũi nhọn mà nhu cầu của tỉnh còn thiếu, như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, vật liệu mới. Việc đào tạo trong nước vẫn tiếp tục duy trì đào tạo những ngành nghề mà tỉnh đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, như: bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ, thạc sĩ mà chủ yếu là các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong hoạt động quản lý đo lường chất lượng xăng dầu, đảm bảo lợi ích chính đáng của người kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Phạm Văn Cộng: Nâng cao chất lượng đào tạo ngh

Trong năm 2015, ngành lao động - thương binh và xã hội đã giải quyết việc làm cho 92,3 ngàn người, đạt 102,5% kế hoạch. Công tác tuyển sinh và đào tạo nghề đã đạt được nhiều tiến bộ, tuyển sinh mới đào tạo nghề cho 66,8 ngàn người, đồng thời nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%, tình hình lao động việc làm đảm bảo ổn định. Dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng năm 2015 đã đầu tư trên 4,5 tỷ đồng cho thiết bị dạy nghề cho các đơn vị. Ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương tiếp tục đảm bảo nâng cao đời sống người có công, trong đó đáng mừng là có thêm 3.279 đối tượng mới được giải quyết chế độ.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Do đó, ngành tiếp tục thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo cho người lao động tự tin hội nhập quốc tế. Tăng cường chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm, đặc biệt là hoạt động của sàn giao dịch việc làm để người lao động được tiếp cận với dịch vụ việc làm tốt hơn. Tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát và giải quyết chế độ cho đối tượng người có công, đảm bảo cho tất cả người có công đều có mức sống tốt...
Nhóm P.V văn hóa - xã hội - Theo baodongnai.com.vn

Tin cùng chuyên mục