Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”

Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”
  • Thời gian: Thứ 7, ngày 01/7/2023
  • Địa điểm: Khách sạn Hilton – 50 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hội thảo quy tụ gần 20 tham luận chuyên môn đến từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu,… ở Nhật Bản và Việt Nam
  • Date : 01/07/2023
  • Venue : Khách sạn Hilton - 50 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng