- Sponsored -
Ad image

Discover Categories

Latest News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm huyết xây dựng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Thủ đô

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và

Đăng bởi Micviet

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đội ngũ trí thức Thủ đô

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức

Đăng bởi Micviet

Hà Nội phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm trong Chiến lược

Đăng bởi Micviet

Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy khoa học, công nghệ

Việc xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được coi là một trong những nhiệm

Đăng bởi Micviet

Duy trì thứ hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo của Hà Nội: Không ngừng cải thiện cạnh tranh

Tuy thành phố Hà Nội đứng đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) năm 2023 nhưng

Đăng bởi Micviet

Thành phố gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ

Đăng bởi Micviet

Công bố ‘scLENS’ mang tính cách mạng để giải mã dữ liệu gen đơn bào phức tạp

Việc mở khóa thông tin sinh học từ dữ liệu gen đơn bào phức tạp vừa trở nên dễ dàng

Đăng bởi Micviet